Projekt „Polak”

Projekt prowadzony jest w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem w Wuppertalu. Po stronie polskiej projekt koordynuje dr hab. Magdalena Latkowska, natomiast po niemieckiej dr Bruno Arich-Gerz. Przedsięwzięcie angażuje także studentów z obu wspomnianych uczelni, którzy są aktywnie włączeni w realizację założeń i celów projektu. W projekcie uczestniczą także członkowie kulturologicznej sekcji studenckiego koła naukowego „Bajt”, działającego przy IKSI. Projekt ma na celu odtworzenie życiorysu Edmunda Polaka, więźnia obozu koncentracyjnego Buchenwald, który to zajmował się liczną i różnorodną działalnością artystyczną (stworzył w tym okresie wiele utworów literackich dotyczące rzeczywistości obozowej). Po oswobodzeniu obozu pracował jako dziennikarz w Expressie Wieczornym. Dzieło, które było inspiracją do przyjrzenia się z bliska jego postaci, nosi tytuł Tunel. Jest to imitacja tunelu wykonana z papieru i zaopatrzona w obrazki oraz teksty przedstawiające grozę, strach, codzienność położonego niedaleko Buchenwaldu obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora. W dniach 19-23 czerwca 2016 r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora odbyły się warsztaty kulturologiczno-tłumaczeniowe, których opiekunami naukowymi byli koordynatorzy projektu. Polsko-niemiecka grupa studentów uczestniczyła m.in. w specjalnym programie edukacyjnym oraz tłumaczyła utwory Edmunda Polaka. Efektem projektu będzie dwujęzyczna publikacja (w j. polskim i niemieckim).