Nasze publikacje

(2017)

Andrychowicz-Skrzeba J., PiS-Regierung: Warum die Proteste in Polen schwächer werden, [w:] Vorwärts, 08.02.2017, https://www.vorwaerts.de/artikel/pis-regierung-proteste-polen-schwaecher

Andrychowicz-Skrzeba J., Geschichtspolitik aus polnischer Perspektive. Anmerkungen zum Begriff sowie zur Schaffung neuer polnischer Mythen, [w:] Ziemer K., Andrychowicz-Skrzeba J. (red.), Jenseits der Jubiläen. Geschichtspolitik im deutsch-polnischen Alltag, Warszawa 2017.

Andrychowicz-Skrzeba J., Polityka historyczna z polskiej perspektywy. Uwagi do terminu i do tworzenia nowych polskich mitów, [w:] Ziemer K., Andrychowicz-Skrzeba J. (red.), Pomiędzy jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności, Warszawa 2017.

Arich-Gerz, Bruno: Namibische Flüchtlingskinder in der DDR (1979-1989). Diskurse von und über Kindheitserfahrungen zwischen Ostdeutschland und Afrika. In: Beiträge zur Germanistik/Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes polnischer Germanisten, S. 92-101 [http://www.sgp.edu.pl/media/2017.pdf]

Arich-Gerz, Bruno; Efing, Christian (2017): Geheimsprachen. Geschichte und Gegenwart verschlüsselter Kommunikation. Wiesbaden: Marix.

Arich-Gerz, Bruno (2017): „Polen, ein Blumenbeet der Freiheit“. 100 Jahre Heinrich Böll. In: faust-kultur.de, 21. Dezember 2017 [http://faustkultur.de/3359-0-Heinrich-Boell-und-Polen.html#.WnWSLrMiHMw]

Arich-Gerz, Bruno (2017, alias Bruno Laberthier): Zeugnis ablegen. Besprechung der Sonderausstellung „Rysunki na Strzępach Życia. Zagłada Żydów n Lubelszczyżnie w szkicach Józefa Richtera“ im Staatlichen Museum Majdanek. Faust-kultur.de, 30. Dezember [http://faustkultur.de/3373-0-Zeichnungen-von-Jozef-Richter-in-Majdanek.html#.WnWTM7MiHMw]

Latkowska, Magdalena, Kontrollmechanismen im schriftstellerischen Milieu im autoritären System – am Beispiel der DDR, Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2017, Jg. 9, Heft 2, s. 65-73.

Latkowska, Magdalena, hasła encyklopedyczne: Działalność międzynarodowa, Nazizm i neonazizm, Polska po przemianach ustrojowych 1989 r. oraz: Socjalizm demokratyczny. W: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa, Oficyna Gdańska 2017.

Latkowska, Magdalena, Danzig und Gdańsk in den publizistischen Texten von Günter Grass, w: Csaba Földes, Detlef Haberland (Hrsg.) Nahe Ferne – ferne Nähe. Zentrum und Peripherie in deutschsprachiger Literatur, Kunst und Philosophie, „Beiträge zur Interkulturellen Germanistik“, Band 9, Narr, Tübingen, s. 117-124.

Piotrowska, Joanna, Winokurow, Fiodor (red.), Prasa w rosyjskim procesie historycznoliterackim/ The Press in the Russian Historical-Literary Process, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017. Tom w serii naukowej „Studia Interkulturowe” pod redakcją naukową Magdaleny Latkowskiej.

Spytek, Patrycja, „Dzieci i ryby głosu nie mają!”. Trudny los dzieci w świetle opowiadań Antoniego Czechowa, „Elewator”, nr 19 (1/2017), Szczecin 2017, s. 114-119.

Spytek, Patrycja, Witold Gombrowicz w krytycznych komentarzach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. M. Cyzman, A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, D. Brzostka, Toruń 2017, s. 495.

Utri, Reinhold: Das Lernen des Plurizentrikkonzepts bei DaF-LernerInnen am Beispiel der österreichischen Filmserie Dolce Vita & Co. In: Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik (Hrsg.): Glottodidaktik. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2017, s. 79-97.

Ziemer K., Andrychowicz-Skrzeba J. (red.), Jenseits der Jubiläen. Geschichtspolitik im deutsch-polnischen Alltag, Warszawa 2017.
Ziemer K., Andrychowicz-Skrzeba J. (red.), Pomiędzy jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności, Warszawa 2017.

Żebrowska, Ewa; Olpińska-Szkiełko, Magdalena; Latkowska, Magdalena (Hrsg.), Germanistische Forschung in Polen. Gegenstände und Methoden Formen und Wirkungen, „Beiträge zur Germanistik. Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten“, Warszawa 2017.

(2016)

Andrychowicz-Skrzeba J., Dialog polityków na płaszczyźnie polsko-niemieckiej w latach 1989-2011 z uwzględnieniem aspektów edukacji i polityki historycznej, [w:] Warakomska A., Górajek A., Jamiołkowski M., Damięcka-Wójcik A. (red.), Dialog kultur. Studia nad literaturą, kulturą i historią / Dialog der Kulturen. Studien zur Literatur, Kultur und Geschichte, Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2016.

Andrychowicz-Skrzeba J., Feicht R., Goodbye Europe? Die Aussenpolitik der polnischen PiS-Regierung, Internationale Analyse der Friedrich-Ebert-Stiftung, 06.2016.

Andrychowicz-Skrzeba, Joanna, Es lohnt sich, an die polnische Gesellschaft zu glauben [w:] Vorwärts, 25.01.2016, http://www.vorwaerts.de/artikel/lohnt-polnische-gesellschaft-glauben.

Latkowska, Magdalena, „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi?” Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i obalenia muru berlińskiego 1961-1989”, Wrocław, ATUT.

Latkowska, Magdalena, „Władza, społeczeństwo i środowiska twórcze z NRD wobec powstania czerwcowego w 1953 r.” [w:] Ideologiczna współpraca. Władze wobec środowisk opiniotwórczych w PRL i NRD, Sebastian Ligarski, Krzysztof Ruchniewicz, Dariusz Wojtaszyn (red.), Wrocław 2016, s. 87-96.

Latkowska, Magdalena, Arich-Gerz, Bruno, „Das Editions-Projekt „Edmund Polak” (EPEP) [w:] Berufsbezogene und (inter)kulturelle Kompetenzen im deutsch-polnischen Kultur- und Wirtschaftsraum, Arbeitspapierw der Germanistischen Institutspartnerschaft (GIP) zwischen der Bergischen Universität Wuppertal und der Universität Warschau, s. 97-104, Bruno Arich Gerz, Christian Efing, Karl-Hubert Kiefer, (Hg.) www.germanistik.uni-wuppertal.de/fileadmin/germanistik/Personal/Efing/GIP_Arbeitspapiere_1_2016_WEBVERSION.pdf

Żebrowska, Ewa, Olpińska-Szkiełko, Magdalena, Latkowska, Magdalena (Hg.), Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, Beiträge zur Germanistik. Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, Warszawa, http://www.sgp.edu.pl/media/Warszawa2015/Beitrage%20zur%20Germanistik%202015.pdf

(2015)

Andrychowicz-Skrzeba, Joanna, Klepacka M. (red.) Friedrich-Ebert-Stiftung im Kaleidoskop der Geschichte. 25 Jahre Büro Warschau, Warszawa.

Andrychowicz-Skrzeba, Joanna, Klepacka M. (red.), Fundacja im. Friedricha Eberta w kalejdoskopie historii. 25 lat warszawskiego biura, Warszawa.

Andrychowicz-Skrzeba, Joanna, Sendhardt B., Vor den Parlamentswahlen 2015. Polen stellt sich neu auf, 10.2015, http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/12003.pdf.

Andrychowicz-Skrzeba, Joanna, Polen vor der Wahl: Wer regiert künftig in Warschau? [w:] Vorwärts, 23.10.2015, http://www.vorwaerts.de/artikel/polen-wahl-regiert-kuenftig-warschau.

Andrychowicz-Skrzeba, Joanna, Sendhardt B., Polen nach den Parlamentswahlen [w:] Perspektive 21.

Schwencke, Boris, Wystawa indywidualna, Accademia di Belle Arti di Verona (Akademia Sztuk Pięknych, Werona, Włochy).

Schwencke, Boris, Udział w wystawie zbiorowej: Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa.