Zespół

 

Sambor GruczaProf. zw. dr hab. Sambor Grucza, opiekun naukowy Pracowni – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2016-2020, kierownik Zakładu Lingwistyki Języków Specjalistycznych, założyciel i opiekun naukowy Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej, Aviation Communication Research Centre, Laboratorium Lingwistyki Korpusowej, Research Center for Business Communication AuditW latach 2008-2012 dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Jest redaktorem naukowym czasopisma Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, redaktorem naukowym serii Studi@ Naukowe, Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik, członkiem rady naukowej licznych polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Członek licznych stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Intenationale Vereinigung für Germanistik, Gesellschaft für Angewandte Linguistik. Jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i vice-przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Germanistów. Jego zainteresowania naukowe to: lingwistyka stosowana – translatoryka i glottodydaktyka, lingwistyka języków specjalistycznych, lingwistyka tekstu, lingwistyka dyskursu, okulografia. Więcej… Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, współautorem serii 35 podręczników do nauki języka niemieckiego w szkole Dein Deutsch. Publikacje

 

Magdalena LatkowskaDr hab. Magdalena Latkowska, Kierownik Pracowni. Adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW; członek prezydium Zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP) w kadencji 2015-2018 w funkcji sekretarza, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG), kierownik i opiekun sekcji kulturologicznej studenckiego koła naukowego „Bajt”. Członek polsko-niemieckiego think-tanku „Deutsch-polnisches Progressives Netzwerk 2020”. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego.Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Günter Grass i polityka”, opublikowanej w 2008 r. nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. wydała rozprawę habilitacyjną pt. „«Pedagodzy socjalizmu» czy «wrogowie klasowi»? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz powstania i upadku muru berlińskiego 1961-1989” (ATUT, Wrocław 2016). Autorka w sumie trzech monografii i ponad czterdziestu prac naukowych, podręczników i ekspertyz.
Jej zainteresowania naukowe obejmują historię społeczną RFN i NRD, środowiska literackie i intelektualne w Niemczech, badania nad rolą elit twórczych w polityce, społeczną rolą literatury w historii i współcześnie, a także polsko-niemieckimi stosunkami politycznymi i związkami kulturowymi.
Laureatka licznych stypendiów, grantów i staży, m.in. DAAD, KAAD (pobyty badawcze w Niemczech), Uniwersytetu Warszawskiego i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, fundacji Gerda-Henkel (stypendium na realizację wybitnych projektów z dziedziny badań historycznych i interdyscyplinarnych), Narodowego Centrum Nauki (program Opus 5, kierownik projektu). Wzięła udział w ponad dwudziestu konferencjach z wystąpieniem, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Chinach.Inicjatorka i uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, prowadzonych m.in. we współpracy z Instytutem Historycznym UW, Uniwersytetem Gdańskim, Centrum Badań Historycznych PAN Berlin, Instytutem Pamięci Narodowej, Wolnym Uniwersytetem w Berlinie, a także uniwersytetami w Oldenburgu i Wuppertalu.Publikacje

 

bschwencke_personDr hab. Boris Schwencke urodził się w Berlinie. Ukończył Wydział Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (tytuł: Diplom-Ingenieur, 1995). W roku 1996 rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Adama Myjaka w 2001 roku. Aneks do dyplomu – cykl medalierski – wykonał w pracowni prof. Piotra Gawrona.
Doktorat na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w 2011 r. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Antoni Janusz Pastwa.
Pracuje jako wykładowca w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w pracowni rzeźby na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.
Jest koordynatorem dydaktyki translacji (sekcja niemiecka, od 2011 r.) oraz członkiem Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (2013). bschwencke_person2Uczestniczy w stowarzyszeniach naukowych: ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków, DGMK – Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst. Jego zainteresowania naukowe obejmują sztukę jako formę komunikacji oraz historię, społeczeństwo i kulturę obszaru niemieckojęzycznego.
Brał udział w wielu wystawach m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Portugalii i Stanach Zjednoczonych. Jego prace znajdują się między innymi w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, w Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie, w British Museum w Londynie i w Staatliche Museen (Münzkabinett) w Berlinie.
Wystawy indywidualne:

 • Muzeum Książąt Pomorskich, Darłowo, 1999
 • Galeria „Na Piętrze“, Koszalin, 2000
 • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin, 2001
 • Podziemie Kamedulskie, Warszawa-Bielany, 2004
 • Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałcz, 2004
 • Galeria Ożywcza, Warszawa, 2006
 • Galeria 2.0 ASP, Warszawa, 2010
 • Galeria Młynek, Warszawa, 2012
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska, Warszawa, 2013
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, 2013
 • Galeria Ether, Warszawa, 2013
 • galeriaArt, mini-wystawy p.t. „Mikrokosmos” w witrynie Galerii, 2011-14
 • Podziemie Kamedulskie, Warszawa-Bielany, 2014
 • Accademia di Belle Arti di Verona (Akademia Sztuk Pięknych), Werona (Włochy), 2015
 • Galeria GJB, Warszawa, 2016
 • Accademia di Belle Arti di Verona, 2016

Udział w ponad 40 wystawach zbiorowych.

 

JAndrychowicz_personDr Joanna Andrychowicz-Skrzeba jest asystentką naukową w Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce, gdzie zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi, polityką zagraniczną oraz polityką historyczną Polski i Niemiec. Wcześniej pracowała jako specjalistka ds. międzynarodowych w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, gdzie była również sekretarzem Zespołu Doradców Społecznych ds. Polsko-Niemieckich przy Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i sekretarzem redakcji biuletynu „Debata” wydawanego przy Przewodniczącym Komisji. Była referentką w biurze poselskim deputowanej Niemieckiego Bundestagu w ramach Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Niemieckiego Bundestagu (Internationales Parlamentsstipendium, IPS). Wcześniej pracowała w wydawnictwie Axel Springer Polska, w którym m.in. pisała artykuły do „Dziennika” i dodatku do „Dziennika” – „Pret-á-porter”.Joanna Andrychowicz-Skrzeba jest absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Uniwersytecie Johannes-Gutenberg Universität (Germersheim) oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymała w 2013 r. w Instytucie Germanistyki UW w Zakładzie Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego. Jest autorką publikacji „Polityka historyczna w Polsce i w Niemczech po roku 1989 w wystąpieniach oficjalnych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich”, wydanej w 2014 roku przez Wydawnictwo Naukowe Katedra, współredaktorką publikacji „Europa – kontynent pojednania? 40 lat po wizycie Willy’ego Brandta w Warszawie“ (Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2013), autorką artykułów na temat sytuacji politycznej Polski oraz gościnną komentatorką niemieckiej gazety „Vorwärts”. Brała udział jako referentka w konferencjach i debatach w Polsce i w Niemczech na temat polityki historycznej, stosunków polsko-niemieckich, sytuacji politycznej w Polsce i w Niemczech. Obecnie prowadzi projekt naukowy „Pomiędzy jubileuszami. Polityka pamięci w polsko-niemieckiej codzienności”. Jest członkiem polsko-niemieckiego think-tanku „Progresywna Sieć Polska-Niemcy 2020”.

Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę historyczną Polski i Niemiec, politykę pamięci, świadomość historyczną, edukację historyczną, polsko-niemieckie stosunki polityczne i związki kulturowe.

 

 

Dr Dorota Sadowska – absolwentka filologii germańskiej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, autorka podręcznika do nauki języka niemieckiego metodą bezpośrednią, redaktor językowy czasopism Pedagogika społeczna i Resocjalizacja polska. Stypendystka Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Freie Universität Berlin) i Uniwersytetu w Konstancji (Universität Konstanz). Na podstawie rozprawy doktorskiej „’Będąc dzieckiem zawsze chciałam być dorosła’. Obraz dziecka i dzieciństwa w twórczości Cornelii Funke” otrzymała w 2012 r. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa nadany uchwałą Rady Naukowej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej rozprawa doktorska, nakładem Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ukazała się drukiem w tym samym roku.
Zainteresowania naukowe dr Sadowskiej obejmują współczesną polsko- i niemieckojęzyczną literaturę dziecięcą, a zwłaszcza aspekty pedagogiczne w literaturze dla dzieci i młodzieży, pedagogikę pamięci, edukację międzykulturową oraz komparatystykę kulturową i literacką.

 

Dr Patrycja Spytek, doktor nauk humanistycznych, rusycysta, literaturoznawca, koordynator wielu projektów kulturalnych i popularyzatorskich, opiekun Koła Naukowego Wydziału Lingwistyki Stosowanej „Dialog Kultur”.

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia kultury rosyjskiej i dwudziestowiecznej literatury emigracyjnej,
 • komparatystyka rosyjsko-polska,
 • dialog kultury polskiej i rosyjskiej,
 • medioznawstwo: dwudziestowieczne czasopiśmiennictwo emigracyjne,
 • socjologia kultury: rosyjski ruch oporu względem komunizmu,
 • przekład artystyczny (literacki oraz audiowizualny).

Wykształcenie:

 • Tytuł naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych,
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.
 • Magister filologii rosyjskiej,
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.
 • Pomagisterskie Studium Dziennikarstwa,
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski.

 

Dr Reinhold Utri, adiunkt w Zakładzie Teorii Języków i Akwizycji Językowej Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW (od 2007, wcześniej lektor), na Wydziale Lingwistyki Stosowanej; od 2007 asystent (od 2009 sekretarz, do 2011) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Germanistów – Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG); koordynator do spraw praktyk (od 2013) na Wydziale.
Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskał w 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Interkulturowość a uczenie języków obcych w Austrii, Niemczech i Polsce na tle polityki językowej Unii Europejskiej”.
Od 2007 do 2016 opublikował 73 pozycji (w tym: 40 artykułów naukowych, 7 artykułów popularno-naukowych, 20 recenzji, 6 sprawozdań) i dwa razy był współredaktorem tomu pokonferencyjnego.
Jego zainteresowania naukowe obejmują:
Plurycentryzm języka niemieckiego (odmiana w Austrii), Bi- i Multilingwalizm, Interkulturowość, Dydaktyka języka niemieckiego, Polityka językowa.
Tłumaczenia:

 1. Na niemiecki: książka: Mieczysław Tomala: Niemcy – moją pasją.
  Po niemiecku: Mieczysław Tomala: Deutschland – meine Leidenschaft. Hass zerstört – Versöhnung heilt; dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012; 301 stron.
 2. Na niemiecki: 370 stron z książki:
  Witold M. Góralski (red.): Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011.
  Po niemiecku: Witold M. Góralski (Hg.): Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft. Der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991. Ein Rückblick nach zwei Jahrzehnten. 2011; Warschau: Dom Wydaw. Elipsa, 690 stron.

XIII Konkurs Literacki w j. niemieckim „W Języku Serca“ Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim), listopad 2011: Nagrody: kategoria „Poezja“: III. Miejsce, kategoria „Proza“: II. miejsce.