Projekty członków pracowni

  1. „Pisarze z NRD wobec przełomowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej”, projekt realizowany w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki w programie OPUS 5. Kierownik i wykonawca projektu: dr hab. Magdalena Latkowska /2014-2018/.
  2. „Polak” – międzynarodowy projekt badawczy (kulturologiczno-tłumaczeniowy), realizowany w ramach GIP (Germanistische Institutspartnerschaft), finansowany przez DAAD. Koordynatorzy i wykonawcy projektu: dr hab. Magdalena Latkowska (Uniwersytet Warszawski), Dr. Bruno Arich-Gerz (Universität Wuppertal). Studencka grupa badawcza: Nadine Slowig, Katja Meurer, Giannina Maass, Nicole Polanski, Milena Kuna (Univiersität Wuppertal), Zuzanna Maksajda, Grzegorz Kotecki, Paulina Gładysz, Lidia Hutniczak (Uniwersytet Warszawski) /2015-2019/.
  3. „Oshideutsch: eine deutsch-afrikanische Varietät zwischen Generatiolekt und Mischsprache“. Kierownik i wykonawca projektu: Dr. Bruno Arich-Gerz (Universität Wuppertal).
  4. „Literatura Konteksty” – międzynarodowy projekt badawczy. Uczestnicy projektu: Dr. Bruno Arich Gerz (Universität Wuppertal), dr hab. Pawel Piszczatowski, dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski), Prof. Dr. Christian Efing (Universität Wuppertal), Dolors Sabaté Planes (Universidad Santiago de Compostela).
  5. „Pomiędzy jubileuszami. Polityka pamięci w polsko-niemieckiej codzienności” (projekt rozpoczęty w 2016 r.). Kierownik projektu: dr Joanna Andrychowicz-Skrzeba (wspólnie z prof. Klausem Ziemerem).
  6. „Varietät der deutschen Sprache in Österreich:. Kierownik projektu: dr Reinhold Utri.
  7.  „VIII On-line Festiwal Kina Rosyjskiego „Dubldw@” w Polsce”. Projekt ma na celu zapoznanie polskiego widza ze współczesną kinematografią rosyjską, a jednocześnie stanowi eksperyment translatorski w ramach którego studenci sekcji rosyjskiej IKSI tłumaczą na język polski teksty informacyjne powstałe na okoliczność Festiwalu. Kierownik projektu: dr Patrycja Spytek.
  8. „Ałtajska wiosna w Warszawie & Warszawska jesień na Ałtaju”. Międzynarodowy projekt kulturalno-edukacyjny realizowany wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Rosja i finansowany przez Fundację Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia. Integralną część projektu stanowił ogólnopolski „Konkurs Wiedzy o Rosji” , którego uczestnikami było 90 studentów uczelni wyższych. W ramach projektu Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej gościł prof. Lidię Dmitrijewą – znanego rosyjskiego specjalistę w zakresie toponimii i metodologii nauczania języka rosyjskiego. Kierownik projektu: dr Patrycja Spytek.