(Polski) Projekty członków pracowni

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

  1. „Pisarze z NRD wobec przełomowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej”, projekt realizowany w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki w programie OPUS 5. Kierownik i wykonawca projektu: dr hab. Magdalena Latkowska /2014-2018/.
  2. „Polak” – międzynarodowy projekt badawczy (kulturologiczno-tłumaczeniowy), realizowany w ramach GIP (Germanistische Institutspartnerschaft), finansowany przez DAAD. Koordynatorzy i wykonawcy projektu: dr hab. Magdalena Latkowska (Uniwersytet Warszawski), Dr. Bruno Arich-Gerz (Universität Wuppertal). Studencka grupa badawcza: Nadine Slowig, Katja Meurer, Giannina Maass, Nicole Polanski, Milena Kuna (Univiersität Wuppertal), Zuzanna Maksajda, Grzegorz Kotecki, Paulina Gładysz, Lidia Hutniczak (Uniwersytet Warszawski) /2015-2019/.
  3. „Oshideutsch: eine deutsch-afrikanische Varietät zwischen Generatiolekt und Mischsprache“. Kierownik i wykonawca projektu: Dr. Bruno Arich-Gerz (Universität Wuppertal).
  4. „Literatura Konteksty“ – międzynarodowy projekt badawczy. Uczestnicy projektu: Dr. Bruno Arich Gerz (Universität Wuppertal), dr hab. Pawel Piszczatowski, dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski), Prof. Dr. Christian Efing (Universität Wuppertal), Dolors Sabaté Planes (Universidad Santiago de Compostela).
  5. „Pomiędzy jubileuszami. Polityka pamięci w polsko-niemieckiej codzienności“ (projekt rozpoczęty w 2016 r.). Kierownik projektu: dr Joanna Andrychowicz-Skrzeba (wspólnie z prof. Klausem Ziemerem).
  6. „Varietät der deutschen Sprache in Österreich:. Kierownik projektu: dr Reinhold Utri.
  7.  „VIII On-line Festiwal Kina Rosyjskiego „Dubldw@“ w Polsce“. Projekt ma na celu zapoznanie polskiego widza ze współczesną kinematografią rosyjską, a jednocześnie stanowi eksperyment translatorski w ramach którego studenci sekcji rosyjskiej IKSI tłumaczą na język polski teksty informacyjne powstałe na okoliczność Festiwalu. Kierownik projektu: dr Patrycja Spytek.
  8. „Ałtajska wiosna w Warszawie & Warszawska jesień na Ałtaju“. Międzynarodowy projekt kulturalno-edukacyjny realizowany wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Rosja i finansowany przez Fundację Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia. Integralną część projektu stanowił ogólnopolski „Konkurs Wiedzy o Rosji” , którego uczestnikami było 90 studentów uczelni wyższych. W ramach projektu Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej gościł prof. Lidię Dmitrijewą – znanego rosyjskiego specjalistę w zakresie toponimii i metodologii nauczania języka rosyjskiego. Kierownik projektu: dr Patrycja Spytek.